Linguistica Copernicana 1 (5), 2011

By | 3 lutego 2012

W ostatnim numerze czasopisma Linguistica Copernicana (5, 2011) znajduje się m.in. artykuł Małgorzaty Górskiej pt. Łaciński genetivus possessivus (proprietatis) a modalność. Artykuł ten oraz pozostałe teksty z tego numeru dostępne są on-line na stronie czasopisma