Janusz Żebrowski, Dzieje Syrii

przez | 18 lutego 2012

Nakłądem Wydawnictwa Akademickiego Dialog ukazało się drugie wydanie ksiązki Janusza Żebrowskiego pt. Dzieje Syrii. Od czasów najdawniejszych do współczesności (Warszawa 2011, ss. 214). 

Janusz Źebrowski, Dzieje Syrii
 
SPIS TREŚCI
 • Wstęp
 • Środowisko geograficzne
 • Szlaki i drogi prowadzące przez Syrię
 • Niektóre aspekty kulturowe mieszkańców starożytnej Syrii
 • Amoryci, pierwsi historyczni mieszkańcy Syrii
 • Państwa aramejskie na terytorium syryjskim
 • Fenicjanie – najbardziej przedsiębiorczy spośród ludów kanaanejskich
 • Rywalizacja starożytnych mocarstw o wpływy i pozycję w Syrii
 • Hellenizacja Syrii
 • Syria częścią Pax Romana. Początki chrześcijaństwa
 • Syria w cesarstwie bizantyjskim
 • Opanowanie terytorium syryjskiego przez nawróconych na islam Arabów
 • Dalsza ekspansja arabska. Ustanowienie dynastii Omajjadów
 • Kalifat Omajjadów – złoty wiek w historii Syrii
 • Początek kalifatu abbasydzkiego
 • Syria w dobie wypraw krzyżowych. Państwa frankijskie na jej obszarze
 • Najazdy mongolskie
 • Panowanie Mameluków
 • Osmanowie – panami Syrii
 • Odradzanie się świadomości narodowej
 • Syryjczycy na drodze do niepodległości
 • Od ustanowienia mandatu francuskiego do uzyskania przez Syrię niepodległości
 • Posłowie
 • Współczesna Syria
 • Bibliografia
 • Indeks

Więcej informacji na temat tej książki znajduje się na stronie wydawnictwa.