Philippe Buc, Pułapki rytuału. Między wczesnośredniowiecznymi tekstami a teorią nauk społecznych

Philippe Buc, Pułapki rytuału. Między wczesnośredniowiecznymi tekstami a teorią nauk społecznych

Philippe Buc, Pułapki rytuału. Między wczesnośredniowiecznymi tekstami a teorią nauk społecznych

Philippe Buc, Pułapki rytuału. Między wczesnośredniowiecznymi tekstami a teorią nauk społecznych