Adam Drozdek, Greccy filozofowie jako teolodzy

przez | 17 stycznia 2012

Nakładem Wydawnictwa IFiS PAN ukazała się książka Adama Drozdka pt. Greccy filozofowie jako teolodzy (Warszawa 2011).

Adam Drozdek, Greccy filozofowie jako teolodzy

Adam Drozdek, Greccy filozofowie jako teolodzy

Spis treści:

Słowo autora do polskiego wydania
Słowo wstępu
Podziękowania

Rozdział 1 Bogowie epiccy
Rozdział 2 Teologia Milezyjczyków
Rozdział 3 Ksenofanes i Jeden Bóg
Rozdział 4 Heraklit i Logos
Rozdział 5 Parmenides i Byt
Rozdział 6 Pitagorejczycy i harmonia
Rozdział 7 Empedokles i Święty Umysł
Rozdział 8 Anaksagoras i Umysł
Rozdział 9 Demokryt i konieczność
Rozdział 10 Diogenes z Apolonii i powietrze
Rozdział 11 Racjonalizacja religii
Rozdział 12 Sokrates
Rozdział 13 Antystenes i jedyny Bóg
Rozdział 14 Teologia megaryjska
Rozdział 15 Platon i Demiurg
Rozdział 16 Arystoteles i Nieruchomy Poruszyciel
Rozdział 17 Wczesna Akademia
Rozdział 18 Wczesne Liceum
Rozdział 19 Wcześni cynicy
Rozdział 20 Sceptycy
Rozdział 21 Epikur i izonomia
Rozdział 22 Wcześni stoicy i Logos
Indeks starożytnych źródeł
Indeks nazwisk

Więcej informacji: strona wydawcy