CfP: The Ancient Lives of Virgil. History and Myth, Sources and Reception

By | 8 listopada 2011

W dniach 5-7 września 2013 odbędzie się w Cambridge konferencja pt. The Ancient Lives of Virgil. History and Myth, Sources and Reception. Wszelkich informacji na temat tego wydarzenia udziela i zgłoszenia przyjmuje Philip Hardie (prh1004@cam.ac.uk).