Pochwała Turii

przez | 8 października 2011

Nakładem Wydawnictwa UAM ukazał się przekład Laudatio Turiae. Funebris oratio uxori dedicata pt. Pochwała Turii. Rzymska mowa pogrzebowa ku czci żony autorstwa Macieja Jońcy (Poznań 2011, ss. 162, seria: Fontes Historiae Antiquae XXI).

Pochwała Turii. Rzymska mowa pogrzebowa ku czci żony

Pochwała Turii. Rzymska mowa pogrzebowa ku czci żony

Spis treści:
WSTĘP
WPROWADZENIE/11
1. Rzymski pogrzeb i laudatiofunebris
2. Laudatio Turiae – historia inskrypcji oraz stan jej zachowania
3. Stan badań nad Laudatio Turiae
4. Data wygłoszenia, autor oraz adresatka mowy
TEKST ŁACIŃSKI / PRZEKŁAD POLSKI
OMÓWIENIE
1. Język inskrypcji
a. Gramatyka
b. Styl
c. Terminologia prawnicza
2. Polityka i propaganda w tekście inskrypcji
a. Wiarygodność Laudatio
b. Nie lubił, by o nim pisano?
c. Pokój i rei publicae restitutio
d. Clementia Caesaris
e. Pochwała idealnej żony
3. Problemy prawne związane z treścią inskrypcji
a. Inskrypcje jako źródło badań nad prawem rzymskim
b. Zemsta za zbrodnię
c. Rzymska rodzina i łamigłówki prawa spadkowego
d. Własność contra posiadanie albo o pewności rzymskiego prawa
e. Promesa ułaskawienia w ręku kobiety
f. Niemoralna propozycja
ZAKOŃCZENIE
WYKAZ SKRÓTÓW
BIBLIOGRAFIA
Więcej informacji: strona wydawnictwa