VI Sympozjum poświęcone starożytnemu Izraelowi / Palestynie: “Życie religijne”

By | 7 września 2011

Znany jest już jprogram VI Sympozjum pt. Starożytny Izrael / Palestyna, które odbędzie się w dniach 27-29 września 2011 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tematem tegorocznego sympozjum jest Życie religijne. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie KUL.