CfP: EOS 99, 2012

Na stronie internetowej czasopisma Eos pojawiła się informacja, że materiały do rocznika 99 (2012) można nadsyłać do końca grudnia 2011 r.