Bizantynistyka i archeologia we Wrocławiu

Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział we Wrocławiu zaprasza na nowo powstałe studia podyplomowe w zakresie bizantynistyki, promocji archeologii i dziedzictwa kulturowego oraz archeologii krajobrazu. Więcej informacji: strona studiów