CfP: Music Paedeia: From Ancient Greek Philosophers Toward Global Music Communities

przez | 30 maja 2011

W dniach 15-20 lipca 2012 r. w Salonikach odbędzie się konferencja pt. Music Paedeia: From Ancient Greek Philosophers Toward Global Music Communities. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie organizatorów.