CfP: Digital Philology: A Journal of Medieval Cultures

Nowo powstałe czasopismo Digital Philology: A Journal of Medieval Cultures zbiera materiały do numerów, które ukażą się w 2012 i 2013 r. Więcej informacji można znależć np. na stronie American Philological Association.