Michał Rzepiela, Frazeologia prawnicza w średniowiecznych tekstach łacińskich – wpływ polszczyzny

przez | 24 lutego 2011

Koło Krakowskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza na wykład pt. Frazeologia prawnicza w średniowiecznych tekstach łacińskich – wpływ polszczyzny, który wygłosi dr Michał Rzepiela we wtorek 8 marca 2011 o godz. 18 w Instytucie Filologii Klasycznej UJ, Al. Mickiewicza 9/11, VI p., s. 607.