Germanicus Iulius Caesar, Aratea

przez | 8 lutego 2011

W serii “Fontes Historiae Antiquae” (t. XV) wydawanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu A. Mickiewicza ukazały się Aratea Geramnika Juliusza Cezara. Autorką przekładu, wstępu i komentarza jest Elżbieta Bielecka (Poznań 2010, ss. 100).

Podstawowe informacje na temat publikacji znajdują się na stronie wydawnictwa.