Atenajos, Uczta mędrców

przez | 20 stycznia 2011

Nakładem Wydawnictwa Poznańskiego ukazał się polski przekład Uczty mędrców Atenajosa. Dzieło to z języka greckiego przełożyli, wstępem i komentarzem opatrzyli Krystyna Bartol i Jerzy Danielewicz (Poznań 2010, ss. 1374).

Ogólne informacje na temat publikacji znajdują się na stronie wydawnictwa.