Piotrkowskie Zeszyty Historyczne 11 (2010)

przez | 9 grudnia 2010

Od tomu 11 (2010) “Piotrkowskie Zeszyty Historyczne” są czasopismem internetowym dostępnym bezpłatnie na stronie Instytutu Historii UHPJK (filia w Piotrkowie Trybunalskim). W bieżącym tomie znajduje się m.in. artykuł Jacka Bonarka pt. Alania i Bizancjum w Kronice Michała Psellosa (link).