Z dziejów prawa 3 (11)

przez | 26 października 2010

Ukazał się kolejny tom czasopisma Z dziejów prawa (3 (11), Katowice 2010). W tomie m.in. rozprawa Remigiusza Sobańskiego pt. Communis sententia doctorum. Powaga opinii kanonistów okresu klasycznego (1150—1350) i neoklasycznego (1550—1800).