Linguistica Copernicana 1 (3), 2010

przez | 4 października 2010

W najnowszym numerze czasopicma “Linguistica Copernicana” 1 (3) / 2010 znajduje się m.in. artykuł Urszuli Baran pt. Język starodalmatyński – geneza i zróżnicowanie terytorialne. Pełny spis treści tomu dostępny jest na stronie Wydawnictwa UMK.