Hefajstion “O znakach”. Antyczne znaki krytyczne o funkcji metryczno-strukturalnej

przez | 12 kwietnia 2010

Koło Krakowskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza na wykład pt. Hefajstion “O znakach” Antyczne znaki krytyczne o funkcji metryczno-strukturalnej,  który wygłosi dr Anna Szczepaniak (Uniwersytet Śląski) we wtorek 27 kwietnia 2010 o godz. 18 w Instytucie Filologii Klasycznej UJ, Al. Mickiewicza 9/11, VI p., s. 607.