Społeczna zooarcheologia i jej metody (neolit i okres wpływów rzymskich)

przez | 26 marca 2010

Instytut Archeologii UMK zaprasza na otwarte zebranie naukowe dnia 11 maja 2010 roku, godz. 10.00, podczas którego prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak (Instytut Prahistorii UAM) wygłosi wykład pt. Społeczna zooarcheologia i jej metody. Społeczny kontekst relacji pomiędzy ludźmi a zwierzętami w neolicie i okresie wpływów rzymskich.  Zebrania odbywają się w Instytucie Archeologii, Szosa Bydgoska 44/48, sala im. Romana Jakimowicza (nr 1).

Źródło: strona internetowa Instytutu Archeologii UMK