Scripta Biblica et Orientalia

Właśnie ukazał się pierwszy numer nowego czasopisma naukowego „Scripta Biblica et Orientalia” 1, 2009, które powstało przy współpracy czterech polskich ośrodków, tj. KUL (miejsce wydania), UJ, UAM i UW. Redakcję czasopisma tworzą: Przemysław Dec, Piotr Muchowski, Maciej Münnich (redaktor naczelny) i Łukasz Niesiołowski-Spanò.

W pierwszym numerze ukazały się następujące artykuły:

 • E. Lipiński, Rok Szabatowy
 • M. Münnich, Początki monarchii hebrajskiej
 • A.P. Kluczyński, Instytucja monarchii w Izraelu wg Iz 10,33-11,8 i Mi 5,1-4a
 • M. Szmajdziński, Prawa dotyczące wojny w Pwt 20
 • P. Briks, Księga Jonasza jako element dyskusji nad założeniami reformy Państwa Izraelskiego w okresie perskim
 • A. Piwowar, Pochodzenie i natura starotestamentalnego kultu Molocha
 • Ł. Toboła, Zapiski króla Ezechiasza: Iz 38,9-20 na tle ugaryckich tekstów królewskich
 • Nowicka, D., Nowicki S., Prawo boskie i prawo ludzkie. Sądownictwo starożytnego Izraela na tle praktyki mezopotamskiej
 • P. Zaremba, Optymizm moralny w Pierwszej Księdze Psalmów
 • E. Dąbrowa, Epoka Hasmoneuszy w świetle manuskryptów znad Morza Martwego
 • Z.J. Kapera, Cmentarzysko qumrańskie w nowym świetle? Pogląd na aktualny stan badań
 • P. Muchowski, Esseński ryt liturgiczny: modlitwy społeczności
 • B. Górka, Jezus wobec judaizmu i samarytanizmu w J 4,1-30.39-42
 • P. Lorek, Retoryka opisów śmierci Heroda Agryppy I

Sprawozdania:

 • C. Korzec, Sprawozdanie z 47. Sympozjum Biblistów Polskich, Olsztyn, 22-24 września 2009
 • M. Munnich, Sprawozdanie z konferencji: „Życie codzienne i obyczaje w starożytnym Izraelu”, Kraków, 16-17 września 2009
 • Ł. Niesiołowski-Spanò, Sprawozdanie z konferencji: „The Judeans in the Achaemenid Age: Negotiating Identity in an International Context”, Heidelberg, 13-16 kwietnia 2008
 • M. Szmajdziński, Sprawozdanie z sympozjum: „Orfizm i jego recepcja w literaturze, sztuce i filozofii”, Nieborów, 21-24 października 2009

Recenzje:

 • Conservatism and Innovation in the Hebrew Language of the Hellenistic Period. Proceedings of a Fourth International Symposium on the Hebrew of the Dead Sea Scrolls & Ben Sira (Studies on the Texts of the Desert of Judah 74), ed. J. Joosten, J. S. Rey, Leiden – Boston 2008, (P. Muchowski)
 • Rainer Kessler, The Social History of Ancient Israel. An Introduction, Minneapolis 2008 (P. Dec)