Prof. Jerzy Axer wśród laureatów programu MPD FNP

Prof. Jerzy Axer koordynujący projekt The Traditions of Mediterranean Humanism and the Challenges of Our Times the Frontiers of Humanity został laureatem III edycji konkursu w programie Międzynarodowe Projekty Doktoranckie FNP.
Celem programu, jak donosi strona internetowa FNP:

jest podniesienie poziomu badań naukowych realizowanych w Polsce przez młodych naukowców w okresie przygotowywania przez nich prac doktorskich oraz zintensyfikowanie współpracy międzynarodowej polskich jednostek badawczych.

Źródło: FNP