Magic and Rationality in Plinius

przez | 22 marca 2010

W imieniu Kierownika Zakładu Historii Starożytnej IH UW prof. Adama Ziółkowskiego serdecznie zapraszamy na wykład, który wygłosi Dr Sabina Crippa (Uniwersytet w Modenie oraz Uniwersytet Ca’ Foscari w Wenecji) pt. Magic and Rationality in Plinius. Transmission of knowledge: the medical-magic pharmacopoeia.

Wykład odbędzie się w sali seminaryjnej Zakładu (s. 101 w Instytucie Historycznym) we wtorek 30 marca o godz. 13:15.

Z up. Marek Węcowski